آرشیو اخبار ورزش بانوان

تیم ملی تنیس دختران کشورمان عازم امارات شد

تیم ملی تنیس بانوان کشورمان با ترکیب دو نفره غزل پاک باطن و صدف صادق وزیری راهی امارات شد.

فیبا: پوشش اسلامی مانع حرکات تیم ها در بسکتبال

مشحون: مهر نَه فیبا، همچنان روی بسکتبال بانوان ایران

از نظر فیبا بسکتبال با والیبال و فوتبال متفاوت است. پوشش اسلامی در بسکتبال بازدارنده حرکات تیم های دیگر و...