آرشیو اخبار ورزش بانوان

با درخشش بانوان ورزشکار کشورمان در میادین بین المللی؛

بسکتبال زنان مسلمان با حکم فیبا در انزوا

بسکتبال بانوان کشورمان سال هاست که از حضور در رقابت های بین المللی محروم مانده است. این محرومیت به دلیل...

تیم ملی تنیس دختران کشورمان عازم امارات شد

تیم ملی تنیس بانوان کشورمان با ترکیب دو نفره غزل پاک باطن و صدف صادق وزیری راهی امارات شد.

فیبا: پوشش اسلامی مانع حرکات تیم ها در بسکتبال

مشحون: مهر نَه فیبا، همچنان روی بسکتبال بانوان ایران

از نظر فیبا بسکتبال با والیبال و فوتبال متفاوت است. پوشش اسلامی در بسکتبال بازدارنده حرکات تیم های دیگر و...