ورزش های دانشگاهی

قهرمانی دانشگاه تهران در المپیاد ورزشی دانشجویان دختر

دانشگاه تهران برای دومین سال پیاپی عنوان قهرمانی المپیاد ورزشی دانشجویان دختر سراسر کشور را به خود اختصاص داد.

نخستین مرحله از رقابت های شطرنج قهرمانی دانشجویان جهان برگزار می شود

چهاردهمین مرحله از رقابت های شطرنج قهرمانی دانشجویان جهان با حضور 17 کشور به میزبانی امارات در شهر ابوظبی آغاز...