تاریخ: 2015-10-07 شناسه خبر: 12006

نخستین جشنواره فرهنگی‌ورزشی «دا» بخش بانوان به میزبانی گلوگاه

جشنواره فرهنگی‌ورزشی «دا»

جشنواره فرهنگی‌ورزشی «دا»جشنواره فرهنگی‌ورزشی «دا»

منبع:بلاغ مازندران

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.