تاریخ: 2015-07-02 شناسه خبر: 2038

چرا خمیازه می کشیم؟

به گزارش سایت ورزش بانوان ؛  به نقل از سايت «Health news» ،خيلي ها فکر مي کنند که خميازه کشيدن، نشانه خستگي بدن است و با خوابيدن مي توان آن را برطرف کرد اما به گفته کارشناسان علت خميازه کشيدن مي تواند فيزيکي يا روحي، رواني باشد.

يکي از علت هاي عمده خميازه کشيدن، کمبود اکسيژن است. اگرچه علت خميازه کشيدن از يک فرد به فرد ديگر متفاوت است اما راه هاي موثري براي متوقف کردن آن وجود دارد.

در محيط کسالت آور نمانيد

در اغلب موارد، وقتي در محيط کسالت آوري قرار مي گيريد، خميازه مي کشيد.

زيرا نمي توانيد خود را با کار يا محيط اطراف وفق دهيد. در اين مواقع مي توانيد به مدت کوتاهي آن محل را ترک و خود را با فعاليت ديگري مشغول کنيد.

آب بنوشيد

خستگي يکي از علت هاي عمده خميازه کشيدن است؛ در اين شرايط با نوشيدن آب، مي توانيد از خميازه کشيدن خلاص شويد.

بيشتر کارشناسان اين روش را راهي بسيار موثر براي توقف خميازه کشيدن مي دانند.

عميق نفس بکشيد

همان گونه که قبلا ذکر شد، کمبود اکسيژن نيز يکي از علت هاي خميازه کشيدن است. در اين شرايط لازم است هواي تازه به بدن برسد.

در زماني که اکسيژن کافي به بدن نمي رسد، سعي کنيد نفس عميق بکشيد.

براي اين کار نفس را حبس کنيد و سپس عمل بازدم را انجام دهيد. با اين کار اکسيژن بيشتري به شش ها مي رسد و احساس بهتري در فرد ايجاد مي شود.

استرس را کاهش دهيد

کار بيش از حد و کمبود خواب مي تواند يکي از علت هاي خميازه کشيدن مکرر باشد.

کم خوابي و استرس، هر دو مي تواند مشکلات فيزيکي و روحي، رواني بيشتري ايجاد کند.

به فردي که خميازه مي کشد، نگاه نکنيد

اغلب افراد با نگاه کردن به فردي که در حال خميازه کشيدن است، ناخودآگاه خميازه مي کشند که علت آن روحي، رواني است.

مشکلات قلبي را برطرف کنيد

بسياري از پزشکان معتقدند که مشکلات قلب و ريه مي تواند باعث خميازه کشيدن مکرر شود. اگر به آسم مبتلا هستيد يا مشکلات قلبي يا ريوي داريد، به فکر درمان باشيد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.