تاریخ: 2015-07-04 شناسه خبر: 2220

آیا دویدن انسان روی آب ممکن است؟

به گزارش سایت ورزش بانوان ؛ راه رفتن و دویدن حشرات بر روی آب بسیار دیدنی است، اما آیا انسان هم می‌تواند بر روی آب بدود؟

محققان آمریکایی اظهار کردند: افراد برای اینکه بتوانند بر روی سطح آب شناور بمانند، باید نیرویی معادل وزن خود را بر روی سطح آب اعمال کنند تا بر روی سطح آب بمانند.

اگر وزن فرد 75 کیلوگرم است، باید نیرویی معادل 75کیلوگرم به سطح آب وارد شود و این در حالی است که فرد با دو پا بر روی سطح آب است و وزن پاها نسبت به وزن بدن کمتر است و وارد کردن چنین نیرویی تقریبا غیرممکن است.

همچنین برای دویدن با این وزن، سرعتی معادل 80 کیلومتر در ساعت لازم است که این امر هم تا حدودی غیرممکن است.

به این ترتیب محققان دریافتند راه رفتن انسان بر روی آب امکان‌پذیر نیست، زیرا انسان به سرعت لازم برای دویدن بر روی آب نمی‌تواند دست یابد.

منبع :ایسنا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.