تاریخ: 2015-07-04 شناسه خبر: 2257

شدت افسردگی در زنان و مردان به طور معناداری متفاوت است

افسردگي

به گزارش سایت ورزش بانوان ؛  یک پژوهش در دانشگاه فردوسی با موضوع مقایسه شدت ابعاد افسردگی در زنان و مردان انجام شد. در این تحقیق تعداد ‎۱۶۸ نفر در قالب دو گروه( از هر جنس ‎۸۴ نفر)، مورد آزمون قرار گرفتند. این افراد مراجعین به کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی و کلینیک ابوریحان بودند.
 
ابتدا از آزمودنی‌ها توسط محقق مصاحبه بالینی به عمل آمد و پس از آنکه تشخیص افسردگی گرفتند، پرسشنامه افسردگی بک (BDI) اجرا شد. نتایج این تحقیق نشان داد شدت برخی ابعاد افسردگی در زنان و مردان به طور معناداری متفاوت است.
 
در این پژوهش مشخص شد که از میان ابعاد ‎۲۱ گانه پرسشنامه، افسردگی بک در ابعاد غمگینی، بدبینی، احساس شکست، نارضایتی، اتهام به خود، کناره‌گیری اجتماعی، بی‌اشتهایی، فکرکردن درباره بدن و بی‌میلی جنسی تفاوت معناداری وجود داشت و در ابعاد احساس گناه، احساس مجازات، از خودبیزاری، خودآزاررسانی، گریستن، عصبانیت، بی‌تصمیمی، تغییر خود‌پنداری، دشواری در کار، اختلال خواب، خستگی‌پذیری و کاهش وزن تفاوت معناداری مشاهده نشد.
 
از میان ابعادی که در دو جنس تفاوت معناداری وجود داشت این نتیجه حاصل شد که زنان در ابعاد غمگینی، بدبینی، احساس شکست، نارضایتی، کناره‌گیری، بی‌اشتهایی و فکرکردن درباره بدن و مردان تنها در دو بعد بی‌میلی جنسی و اتهام به خود نمرات بالاتری را کسب کردند.

این پژوهش توسط محمد بی‌باک انجام شده و محمد طباطبایی استاد راهنمای وی در این پژوهش دانشگاهی بوده است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.