تاریخ: 2015-07-05 شناسه خبر: 2482

ورزش برای پیشگیری از فراموشی

ورزش برای پیشگیری از فراموشی

پیاده روی ساده باعث پیشگیری از ابتلا به یکی از زجر آورترین بیماری های بدن انسانی یعنی آلزایمر می شود. در آخرین شماره نشریه پزشکی لنست نورولوژی، مقاله ای به چاپ رسیده است که طبق آن افرادی که در دوران میانسالی خود ورزش می کنند، بعدها کمتر دچار فراموشی و آلزایمر می شوند.بر اساس نتایج تحقیقات دانشمندان سوئدی، هفته ای دو بار و هر بار حداقل۲۰ دقیقه ورزش در سنین میانسالی، حدود۶۰ درصد، خطر ابتلا به آلزایمر در سنین سالمندی را کم می کند.

پیاده روی ساده باعث پیشگیری از ابتلا به یکی از زجر آورترین بیماری های بدن انسانی یعنی آلزایمر می شود. در آخرین شماره نشریه پزشکی لنست نورولوژی، مقاله ای به چاپ رسیده است که طبق آن افرادی که در دوران میانسالی خود ورزش می کنند، بعدها کمتر دچار فراموشی و آلزایمر می شوند.بر اساس نتایج تحقیقات دانشمندان سوئدی، هفته ای دو بار و هر بار حداقل۲۰ دقیقه ورزش در سنین میانسالی، حدود۶۰ درصد، خطر ابتلا به آلزایمر در سنین سالمندی را کم می کند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.