تاریخ: 2016-10-02 شناسه خبر: 38350

برنامه فصل جدید سوپر لیگ بسکتبال بانوان

بسکتبال بانوان

برنامه فصل جدید رقابتهای سوپر لیگ A بانوان اعلام شد.

به گزارش سایت ورزش بانوان، رقابتهای سوپر لیگ بسکتبال بانوان از روز بیست و سوم  مهرماه و در قالب دو گروه A و B آغاز خواهد  شد.

در گروه B شش تیم کوشا سپهر سبلان، شهرداری بندرعباس، آرارات تهران، گروه بهمن، فدائی تهران،شهرداری تبریز حضور دارند.

هفته نخست و هفته دوم رقابت های B به میزبانی کوشا سپهر سبلان برگزار می شود.

*دیدار های هفته نخست جمعه ۲۳ مهر ماه به شرح زیر است:

گروه بهمن- آرارات تهران ساعت ۹:۳۰

شهرداری بندرعباس- فدائی تهران ساعت ۱۱:۰۰

شهرداری تبریز- کوشا سپهر سبلان ساعت ۱۲:۳۰

*دیدار های هفته دوم  شنبه ۲۴ مهر:

آرارات تهران- شهرداری بندر عباس ساعت ۹:۳۰

گروه بهمن- شهرداری تبریز ساعت ۱۱:۰۰

کوشا سپهر سبلان- فدائی تهران ساعت ۱۲:۳۰

دیدار ها ی هفته سوم و چهارم نیز به میزبانی شهرداری تبریز برگزار می شود.

*دیدار های هفته سوم پنج شنبه ششم آبان:

گروه بهمن- کوشا سپهر سبلان ساعت ۹:۳۰

شهرداری تبریز- شهرداری بندر عباس ساعت ۱۱:۳۰

آرارات تهران- فدائی تهران ساعت ۱۲:۳۰

*دیدار های هفته چهارم جمعه هفتم آبان:

شهرداری بندر عباس- گروه بهمن ساعت ۹:۳۰

کوشا سپهر سبلان- آرارات تهران ساعت ۱۱:۰۰

فدائی تهران- شهرداری تبریز ساعت ۱۲:۳۰

هفته پایانی دور رفت نیز به میزبانی آرارات تهران برگزار می شود.

* دیدار های هفته پنجم پنجشنبه ۲۰ آبان:

کوشا سپهر سبلان- شهرداری بندر عباس ساعت ۹:۳۰

آرارات تهران- شهردار ی تبریز ساعت ۱۱:۰۰

فدائی تهران- گروه بهمن ساعت ۱۲:۳۰

هفته نخست دیدار های برگشت نیز جمعه ۲۱ آبان ماه به میزبانی آرارات تهران پیگیری می شود.

*دیدار های هفته نخست برگشت جمعه ۲۱ آبان:

شهرداری تبریز- کوشا سپهر سبلان ساعت ۹:۳۰

شهرداری بندر عباس- فدائی تهران ساعت ۱۱:۰۰

گروه بهمن- آرارات تهران ساعت ۱۲:۳۰

*هفته دوم دور برگشت به میزبانی فدائی تهران پنج شنبه ۴ آذر:

فدائی تهران- کوشا سپهر سبلان ساعت ۹:۳۰

شهرداری بندرعباس- آرارات تهران ساعت ۱۱:۰۰

شهرداری تبریز- گروه بهمن ساعت ۱۲:۳۰

* دیدار های هفته سوم دور برگشت جمعه ۵ آذر:

آرارات تهران- فدائی تهران ساعت ۹:۰۰

شهرداری تبریز- شهرداری بندرعباس ساعت ۱۱:۰۰

گروه بهمن- کوشا سپهر سبلان ساعت ۱۲:۳۰

هفته چهارم و پنجم دور برگشت نیز به میزبانی گروه بهمن برگزار می شود.

* دیدار های هفته چهارم پنج شنبه ۱۸ آذر:

شهردار ی تبریز- فدائی تهران ساعت ۹:۳۰

کوشا سپهر سبلان- آرارات تهران ساعت ۱۱:۰۰

گروه بهمن- شهرداری بندرعباس ساعت ۱۲:۳۰

* دیدار های هفته پنجم جمعه ۱۹ آذر:

آرارات تهران- شهرداری تبریز ساعت ۹:۰۰

فدائی تهران- گروه بهمن ساعت ۱۱:۰۰

شهرداری بندر عباس- کوشا سپهر سبلان ساعت ۱۲:۳۰

گروه A نیز با پنج تیم شرکت ملی گاز تهران- ذوب آهن اصفهان- پالایش نفت آبادان- کیاگالری تهران-رستمی شیراز برگزار می شود.

دیدار های هفته نخست و هفته دومِ  دور رفت به میزبانی پالایش نفت آبادان برگزار می شود.

*دیدار ها ی هفته نخست ۲۳ مهر:

پالایش نفت آبادان- کیا گالری تهران ساعت ۹:۳۰

ذوب آهن اصفهان- رستمی شیراز ساعت ۱۱:۰۰

* دیدار های هفته دوم ۲۴ مهر:

رستمی شیراز- شرکت ملی گاز تهران ساعت ۹:۳۰

پالایش نفت آبادان- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۱:۰۰

هفته سوم  و چهارم به میزبانی کیاگالری برگزار می شود.

* دیدار های هفته سوم ۶ آبان:

رستمی شیراز- پالایش نفت آبادان ساعت ۹:۳۰

شرکت ملی گاز تهران- کیاگالری تهران ساعت ۱۱:۰۰

* دیدار های هفته چهارم ۷ آبان :

کیاگالری تهران- ذوب آهن اصفهان ساعت ۹:۳۰

پالایش نفت ابادان- شرکت ملی گاز تهران ساعت ۱۱:۰۰

دیدار های هفته پایانی دور رفت نیز به میزبانی زستمی شیراز برگراز می شود.

* دیدار های هفته پنجم دور رفت ۲۰ آبان :

شرکت ملی گاز تهران- ذوب آهن اصفهان ساعت ۹:۳۰

رستمی شیراز- کیاگالری تهران ساعت ۱۱:۰۰

*هفته نخست دور برگشت به میزبانی رستمی شیراز ۲۱ آبان ماه:

کیاگالری تهران- پالایش نفت آبادان ساعت ۹:۳۰

ذوب آهن اصفهان- رستمی شیراز ساعت ۱۱:۰۰

هفته دوم و سوم دور برگشت به میزبانی پالایش نفت آبادان برگزار می شود.

* دیدار های هفته دوم دور بر گشت ۴ آذر:

ذوب آهن اصفهان- پالایش نفت آبادان ساعت ۹:۳۰

رستمی شیراز- شرکت ملی گاز تهران ساعت ۱۱:۰۰

* دیدار های هفته سوم ۵ آذر:

شرکت ملی گاز تهران- کیاگالری تهران ساعت ۹:۳۰

پالایش نفت آبادان- رستمی شیراز ساعت ۱۱:۰۰

هفته چهارم و پنجم دور برگشت نیز به میزبانی شرکت ملی گاز تهران برگزار می شود.

* دیدار های هفته چهارم ۱۸ آذر:

شرکت ملی گاز تهران- پالایش نفت آبادان ساعت ۹:۳۰

کیاگالری تهران- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۱:۰۰

* دیدار های هفته پنجم ۱۹ آذر:

رستمی شیراز- کیاگالری تهران ساعت ۹:۳۰

شرکت ملی گاز تهران- ذوب آهن اصفهان ساعت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.