تاریخ: 2015-07-27 شناسه خبر: 5214

قتل به خاطر«تنه زدن»

به گزارش سایت ورزش بانوان؛ جوان ۲۲ ساله اي که پس از مصرف مشروبات الکلي، تيغه خنجر را به بهانه «تنه زدن» در پشت يک عابر بي گناه فرو کرده و او را به قتل رسانده بود، در بازسازي صحنه جنايت، به جرم خود اعتراف کرد و گفت: «آن روز داخل يک کافه به خاطر «نگاه»، با يکي از دوستانم درگير شده بودم که نزاع به بيرون از کافه کشيده شد و من که حال طبيعي نداشتم احساس کردم يکي از عابران به من «تنه» زد به همين خاطر هم تيغه خنجر را از پشت سر در بدن او فرو کردم…

 اين ها بخشي از اظهارات متهمي است که دستش به خون جواني بي گناه آلوده شده است. او که براي تشريح جزئيات چگونگي وقوع قتل مقابل دوربين قوه قضاييه قرار گرفته بود در حالي که عنوان مي کرد «آن روز مادرم، خنجر مرا به درون کاغذ روزنامه پيچيد و مخفي کرده بود اما من به زور خنجر را از او گرفتم» به قاضي «کياني» گفت: من در يک نانوايي در منطقه مهدي آباد بولوار توس کار مي کردم و بيشتر اوقاتم را با دوستانم مي گذراندم و برخي شب ها را هم در باغ ها و زمين هاي کشاورزي انتهاي بولوار دوم طبرسي مشروبات الکلي مصرف مي کرديم. شب حادثه نيز قرار بود به همراه چند تن از دوستانم، براي مصرف مشروبات بيرون برويم که من سراغ خنجر رفتم اما مادرم آن را پنهان کرده بود به همين دليل با مادرم درگير شدم تا اين که مجبور شد خنجر را به من پس بدهد. آن را به کمرم بستم و بيرون رفتم.

متهم اين پرونده جنايي ادامه داد: در حالي که مشروب مصرف کرده بوديم و من هم حال طبيعي نداشتم به همراه دوستانم وارد چايخانه‌اي در بولوار طبرسي شديم که در آن جا به دليل «نگاه» يکي ديگر از دوستانمان با هم درگير شديم. در اين هنگام متصدي کافه ما را به بيرون هدايت کرد. اين در حالي بود که من خنجرم را بيرون کشيده و آن را در دست راستم گرفته بودم و غلاف آن را نيز در دست چپم مي فشردم. در اين حال وقتي فرياد زنان، به پياده رو آمديم احساس کردم جواني به من تنه زد! وقتي برگشتم آن جوان از کنار من عبور کرده بود که ناگهان از پشت سر تيغه خنجر را در بدنش فرو بردم. آن جوان خون آلود روي زمين افتاد و من هم به همراه دوستانم از محل حادثه فرار کردم تا اين که مدتي بعد کارآگاهان پليس آگاهي مرا در منطقه بولوار فردوسي مشهد دستگير کردند.

اين در حالي بود که ديگر دوستانم نيز دستگير شده و همه ماجرا را اعتراف کرده بودند. من هم ابتدا سعي کردم قتل را به گردن نگيرم اما وقتي با شواهد و مدارک مستند روبه رو شدم ديگر چاره اي جز بيان حقيقت نديدم و به قتل جوان ۲۶ ساله اعتراف کردم.

گزارش خراسان حاکي است: پس از اقارير صريح متهم و ديگر افرادي که در نزاع منجر به قتل شرکت داشتند، قاضي «کياني» دستور پايان بازسازي صحنه جنايت را صادر کرد و بدين ترتيب متهمان اين پرونده جنايي با صدور قرار قانوني روانه زندان شدند تا پرونده جنايت به خاطر «تنه زدن»، ديگر مراحل قانوني خود را طي کند.

شايان ذکر است: در آغاز بازسازي صحنه قتل، کارآگاه رمضانپور (افسر پرونده) خلاصه اي از محتويات اين پرونده جنايي و چگونگي دستگيري متهمان و همچنين اقارير آنان در بازجويي هاي پليس را مقابل دوربين قوه قضاييه تشريح کرد.

سابقه خبر

حدود ۲ ماه قبل، پرونده نزاع خونين با اعلام شکايت خانواده يک جوان که با ضربه خنجر مجروح شده بود در دادسراي مشهد تشکيل شد و به دستور مقام قضايي، نيروهاي انتظامي تلاش گسترده اي را براي دستگيري عوامل اين نزاع خونين آغاز کردند اما مدتي بعد، با مرگ جوان مجروح در بيمارستان، پرونده نزاع، رنگ جنايت گرفت و بدين ترتيب ۶ متهم اين پرونده با تلاش کارآگاهان اداره جنايي دستگير شدند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.