روح و روان

تربیت جنسی فرزندمان را از چه سنی شروع کنیم

جاذبه شنیدن و فهمیدن درباره مسائل جنسی باعث می شود کودک کنجکاو به سمت گویندگان اطلاعات کشیده شود و از...

مشاجره زوجین و تغییر در رژیم غذایی

زمانی که فرد در شرایط تنش زا قرار می‌گیرد، به منظور رهایی از آن به غذا روی می‌آورد. این در...