آزاده زارعی

دو بازیگر زن در کنار بازیکن تیم فوتسال بانوان

پرستو صالحی ،آزاده زارعی در کنار فرشته کریمی