آشپزی

معاون وزیر ورزش: ۵۰ درصد بانوان اضافه وزن دارند

 معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان روز سه شنبه از رواج کم تحرکی در جامعه ایرانی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه اضافه وزن در بین زنان حدود 50 درصد گزارش شده است.