المپیک ریو 2016

سه روز تا آغاز مسابقات تیراندازی المپیک 2016؛

سوت آغاز المپیک ریو با رقابت بانوان تیرانداز برای ایران به صدا در خواهد آمد

نجمه خدمتی، الهه احمدی، گلنوش سبقت الهی، مه‌لقا جام بزرگ و پوریا نوروزیان، ۵ تیرانداز کشورمان هستند که از ۱۶ الی ۲۴ مرداد ماه که در بازی های المپیک ریو در پشت جوخه آتش قرار می گیرند.