آلت تناسلی

مشکلات تناسلی نوزادان پسر

آلت تناسلی یکی از ساختمانهای خارجی از سیستم تولید مثل در جنس نر است. در ادامه برخی از مشکلات آلت تناسلی که ممکن است در نوزادان وجود داشته باشد را بررسی می کنیم