آناهیتا زاهدی فر

مصاحبه با آناهیتا زاهدی فر تنها نوجوان اعزامی به المپیاد شطرنج

مصاحبه آناهیتا زاهدی فر و مبینا علی نصب در مسابقات انتخابی المپیاد شطرنج زیر16 سال و پیروزی زاهدی فر و اعزام به مسابقات المپیاد شطرنج