آنا ماتناژه

غزاله ملاطلب قهرمان تنیس روی میزدسته برتر امیدهای کشور شد

مسابقات امیدهای بانوان کشور با حضور بازیکنان استان‌های البرز، تهران، قزوین، گلستان، مازندران، مرکزی، خ. رضوی، اصفهان، بوشهر، کرمانشاه و کردستان برگزار و ملاطلب از البرز قهرمان شد.

قهرمان شطرنج اسپانیا: حجاب هیچ مشکلی نیست و نباید از قهرمانی انصراف داد

« آنا ماتناژه » قهرمان شطرنج اسپانیا درباره حضور در بازی های قهرمانی جهان شطرنج زنان در تهران گفت: به عقیده من فقط به خاطر حجاب نباید از این قهرمانی انصراف داد. اگر فقط حجاب است، هیچ مشکلی نیست.