ابتهاج محمد مبلغ المپیک 2024 شد

ابتهاج محمد مبلغ المپیک ۲۰۲۴ شد

ابتهاج محمد، اولین زن محجبه کاروان ورزشی آمریکا به عنوان یکی از مبلغان اصلی کاندیداتوری المپیک 2024 لقب گرفت.