ابداعی

مسابقات قهرمانی پومسه بانوان کشور؛

برترین های ابداعی و تیمی مشخص شدند

با پایان یافتن مسابقات پومسه قهرمانی کشور در بخش بانوان، برترین های ۴ رده سنی پومسه ابداعی و تیمی مشخص شدند.