اتومبیلرانی

تناقض عجیب زن اتومبیلران که باعث شگفتی همگان شد

لیلانی مونتر زن اتومبیلران آمریکایی که فعال محیط زیست است وی ماموریت دارد تا 75 میلیون طرفدار اتومبیل رانی را به حفاظت از محیط زیست دعوت کند.

سیدمهدی: هزینه بالای مسابقات، ترمز شرکت کنندگان را کشید!

فیروزه سیدمهدی: قضاوت و برگزاری مسابقات امسال را برعهده دارم تا به جوان های علاقمند میدان بدهم

صدیق: دومی من برای بعضی ها خوشایند نبود

لاله صدیق از آن دست بانوان موفق ایران است که رشته اتومبیلرانی را به دلیل علاقه خاصش انتخاب کرده است و با جسارت و شجاعت چندین مقام کشوری و البته بین المللی را در رالی و فرمولها کسب کرده است.

لاله صدیق

لاله صدیق در رشته اتومبیل‎رانی در میان زنان نفر اول خاورمیانه و نفر سوم دنیا است.