اتومبیلرانی اسلالوم

فائزه محبی؛ ضعف مسابقات اتومبیلرانی در ایران: عدم ورود شرکت‌های خودرو سازی

فائزه محبی بانوی اتومبیلران کشورمان که احتمالا با دنیای ورزش قهرمانی فاصله خواهد گرفت، ضعف مسابقات اتومبیلرانی در ایران را عدم ورود شرکت‌های خودرو سازی به این رقابت‌ها می‌داند.