اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته بانوان در ساری

اسامی بانوان دعوت شده به اردوی دهم والیبال نشسته

بانوان والیبال نشسته کشورمان جهت تطبیق شرایط بدنی خود با آب و هوای محل بازی‌های المپیک 2016 از امروز 10 خرداد ماه یک اردوی آمادگی در ساری را پیگیری خواهد کرد.