اردوی آمادگی کانوپولو بانوان

برگزاری اردوی آمادگی کانوپولو بانوان برای حضور در مسابقات جهانی

اولین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی کانوپولو بانوان در رده سنی جوانان با دعوت از 10 قایقران از روز 18 اردیبهشت در فریدون کنار آغاز می‌شود.