اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان

دور جدید تمرینات کامپوند بانوان کماندار از فردا آغاز می‌شود

دور جدید تمرینات تیم ملی تیراندازی با کمان بانوان در رشته کامپوند از فردا بیستم اردیبهشت ماه با حضور چهار ورزشکار آغاز می‌شود.