اردوی تیم ملی والیبال زنان

دهمین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی والیبال بانوان برگزار شد

دهمین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی بانوان از 26 فروردین ماه با حضور 20 بازیکن آغاز شده است. این اردو تا سوم اردیبهشت ماه در کمپ ویژه والیبال بانوان پیگیری خواهد شد.