اسب دوانی الیزابت

تصاویر اسب سواری ملکه الیزابت دوم

لاقه ملکه الیزابت دوم به اسب سواری به قدری زیاد است که حتی تا به امروز که نزدیک به 90 سال سن دارد و راه رفتن طبیعی هم برایش کمی دشوار شده، اما ورزش اسب سواری را رها نکرده و نمی کند.