اسلالوم

گماری فعلا قصد ندارد در خصوص رشته جدیدی که آغاز کرده اطلاعاتی بدهد؛

خداحافظی سونیا گماری از دنیای قهرمانی و آغاز مربیگری اسلالوم

سونیا گماری اعلام کرد احتمال دارد با ورزش حرفه‌ای خداحافظی کنم و در حیطه مربیگری اسلالوم بانوان به فعالیت خود ادامه دهم. اسلالوم تمام زندگی من است و به هیچ وجه قصد ندارم به طور کامل آن را کنار بگذارم.

از هفتم مهرماه؛

تمرینات تیم ملی اسلالوم بانوان آغاز می شود

دومين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي اسلالوم آبهاي خروشان بانوان از فردا 7 مهرماه در درياچه آزادي و رودخانه کرج برگزار مي شود.