اسم

مرا به «نام» صدا کن…

یکی از نکات ریز و مهمی که شاید بعضی از زوج‌ها به آن توجه نکنند، استفاده از اسم شخص در ارتباطات بین فردی و خانوادگی، دوستان، معاشرت‌ها و ارتباطات اجتماعی بزرگتراست