اسوتلانا کوزنتسووا

آخرین گرند اسلم تنیس سال؛

روز چهارم یو اس اوپن ۲۰۱۷؛ وداع زودهنگام قهرمان سابق رقابت‌ها اسوتلانا کوزنتسووا

اسوتلانا کوزنتسووا، قهرمان سال ۲۰۰۴ یو اس اوپن در برابر حریف ژاپنی خود، کورومی نارا در سه ست تن به شکست داد و حذف شد.