اسکیت هاکی بانوان ایران

جام جهانی اسکیت هاکی بانوان ایران و لتونی

جام جهانی اسکیت هاکی بانوان که به میزبانی ایتالیا برگزار می شود و یدار تیم ملی اسکیت هاکی بانوان ایران و لتونی در این رقابت ها

مصاحبه تیم ملی اسکیت هاکی بانوان در خصوص مسابقات جهانی ایتالیا

مصاحبه تیم ملی اسکیت هاکی بانوان ایران در خصوص  مسابقات جهانی ایتالیا و همچنین داوری سرمربی تیم ملی اسکیت هاکی بانوان در این رقابت ها 

حمایت از تیم ملی اسکیت هاکی بانوان ایران + ویدیو

تیزر جالب و دیدنی قیبل از عازم شدن تیم ملی اسکیت هاکی بانوان ایران به مسابقات جهانی در ایتالیا برای حمایت مردم از تیم ملی اسکیت هاکی بانوان