اسکیت هاکی دختران ایران

مصاحبه تیم ملی اسکیت هاکی بانوان در خصوص مسابقات جهانی ایتالیا

مصاحبه تیم ملی اسکیت هاکی بانوان ایران در خصوص  مسابقات جهانی ایتالیا و همچنین داوری سرمربی تیم ملی اسکیت هاکی بانوان در این رقابت ها