اسکی زنان در چین

مسابقات المپیک زمستانی نروژ رسما آغاز شد

دومین دوره از رقابت های المپیک زمستانی نوجوانان که به میزبانی نروژ در لیل هامر برگزار می شود. این رقابت ها امروز با روشن شدن مشعل این مسابقات رسما آغاز شد.