اضطراب در زنان

زنانی که همیشه اضطراب دارند، حتما بخوانند!

بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است زنان در سراسر جهان دو برابر در معرض خطر ابتلا به اختلال اضطرابی قرار دارند که این مسئله ممکن است ناشی از نوسانات هورمونی یا ممکن است به دلیل نقش سنتی زنان در نگهداری از فرزندان باشد.