اعزام بانوان دوگانه کار به مسابقات جهانی اسپانیا

احتمال اعزام بانوان دوگانه کار ایران به مسابقات جهانی اسپانیا

مسابقات قهرمانی کشور دوگانه بانوان روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد و احتمال اعزام چند نفر از بانوان به مسابقات جهانی اسپانیا وجود دارد.