اعزام بانوان ژیمناست به مسابقات جهانی

خبرهای خوب جمیله سروری، نایب رئیس بانوان فدراسیون ژیمناستیک؛

راه اندازی رشته جدید برای اعزام بانوان ژیمناست به مسابقات جهانی

از آنجا که پوشش بانوان ورزشکار در رشته استپ ایروبیک ژیمناستیک با پوشش بانوان ایرانی متناسب است قرار است با حضور یک مربی خارجی این رشته در ایران راه اندازی شود تا در بخش ژیمناستیک بانوان هم اعزام های برون مرزی داشته باشیم.