اعزام نایب قهرمان لیگ برتر شطرنج ایران به مسابقات شهرهای آسیاآسیا

اعزام قهرمان لیگ برتر شطرنج ایران به مسابقات باشگاه‌های آسیا

در جلسه برنامه ریزی فدراسیون شطرنج برای لیگ امسال قرار بر این شد تا قهرمان لیگ برتر شطرنج امسال با هزینه فدراسیون به مسابقات شطرنج باشگاه‌های آسیا و تیم دوم نیز به رقابت‌های شطرنج شهرهای آسیا اعزام شود.