افتتاحیه المپیک

در آستانه آغاز المپیک 2016 ریو؛

مروری بر ماندگارترین مراسم افتتاحیه المپیک‌های تابستانی

سایت ورزش بانوان در آستانه آغاز افتتاحیه المپیک 2016 ریو اشاره‌ای دارد به مراسم افتتاحیه 11 دوره از مسابقات المپیک که از جهات مختلف چه شکوه مراسم و چه وقوع رویدادهایی تکرار نشدنی جز ماندگارترین لحظات در تاریخ ادوار المپیک‌ها هستند.