افتخار

شهردار تبریز؛

افتخار آفرینی کیمیا علیزاده صلابت اجتماعی راگوشزد می کند

شهردار تبريز از اولين بانوي مدال آور ايران در المپيک ديدار و از افتخارآفريني وي قدرداني کرد. وی افزود:افتخار آفريني بانوانش اجتماعي راگوشزد مي کند