افشنی فرزام

زمان برگزاری تست انتخابی تیم ملی روئینگ بانوان مشخص شد

افشین فرزام؛ سرمربی تیم ملی روئینگ بانوان ایران در هلند از پاروزنان حاضر در اردوی آمادگی تست انخابی می گیرد.