المپیک 2012 لندن

تحقیقات روی ورزشکاران سکودار المپیک 2012 لندن نشان می‌دهد؛

چرا ورزشکاران دارنده مدال برنز از نقره‌ایها خوشحال‌تر بودند؟

برای میزان شادی بعد از کسب مدال در ورزشکاران المپیک 2012 لندن بین 0 تا 10 مقیاسی را قرار دادند. در میانگین در نظر گرفته شده 6.65 میانگین شادی دارندگان مدال طلا بود. برندگان نشان نقره و برنز هم به ترتیب 5.92 و 6.06 از کسب نتیجه خود شاد بودند.