المیاد ورزشی بانوان

اصفهان صدرنشین گروه شد

المپیاد ورزشی دختران دانشجوی سمای کشور که از ظهر جمعه در سه رشته آمادگی جسمانی، بسکتبال و تنیس روی میز به میزبانی همدان آغاز شد با برگزاری مسابقات دور نخست رشته بسکتبال پیگیری شد.