الهام اصغری

بانوی شناگر ایرانی در آب‌های آزاد؛

ملکه دریای ایران مربی بخش شنای سه‌گانه بانوان می‌شود

الهام سادات اصغری ملکه دریای ایران، بعد از مذاکره با فدراسیون سه‌گانه، به زودی آموزش شنا به بانوان سه‌گانه ایران را شروع خواهد کرد.

نایب رئیس بانوان فدراسیون شنا: بانوان شناگر ایرانی از جنجال رسانه‌ای و رکورد ادعایی الهام اصغری دلگیرند

شهرناز ورنوس با اشاره به رکورد ادعایی الهام اصغری اعلام کرد این مسئله باعث دلخوری بانوان شناگر مطرح ایرانی شده که بی سروصدا و به دور از جنجال رسانه‌ای تمرین می‌کنند. تا کنون معدود رسانه‌ای بوده که با بانوان رکورددار شنای کشورمان گفتگو کند.