الهام مختاری

در پی انتقاد بهناز شفیعی از نحوه برگزاری رقابت‌های موتورریس زنان؛

صحبت‌های الهام مختاری پیرامون حواشی مسابقات موتورریس بانوان

در پی انتقاد بهناز شفیعی از نحوه برگزاری رقابت‌های موتورریس زنان در البرز، الهام مختاری پیرامون حواشی ایجاد شده صحبت‌های تازه‌ای مطرح کرد.