الیزابت

تصاویر اسب سواری ملکه الیزابت دوم

لاقه ملکه الیزابت دوم به اسب سواری به قدری زیاد است که حتی تا به امروز که نزدیک به 90 سال سن دارد و راه رفتن طبیعی هم برایش کمی دشوار شده، اما ورزش اسب سواری را رها نکرده و نمی کند.