اما مک کئون

شناگر استرالیایی آماده حضور در برزیل؛

مشارکت خانوادگی برای موفقیت در المپیک ریو

اما مک‌کئون شناگری از کشور استرالیاست که در خانواده کاملا ورزشی متولد شده است. پدر و برادر این ورزشکار مربیان او در المپیک ریو هستند.