امینه الجعفری

بوسه ای که برای دختر عربستانی دردسرساز شد

امینه الجعفری، یک دختر انگلیسی - عربستانی، 21 ساله به دلیل اقدام غیراخلاقی بوسیدن یک پسر به مدت چهار سال از سوی پدر سعودی خود با سری تراشیده شده، زندانی شد.