انتخابی تیم ملی پومسه دختران

ترکیب اصلی تیم پومسه بانوان هفته نخست اسفند اعلام خواهد شد

ترکیب تیم ملی پومسه بانوان کشورمان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی پومسه بانوان آسیا 2016، در هفته نخست اسفند ماه مشخص خواهد شد.