اوتومبیل رانی زنان

بلاتکلیفی فدراسیون اوتومبیل رانی در انتخاب نایب رئیس بانوان

گفت و گو رئیس فدراسیون اوتومبیل رانی در خصوص بلاتکلیفی فدراسیون اوتومبیل رانی در انتخاب نایب رئیس بانوان و توضیحات نایب رئیس بانوان وزرت ورزش

لاله صدیق : در کشور خودم آدم موثرتری هستم تا کشورهای دیگر

وقتی مجری خارجی از لاله صدیق پرسید : چرا ورزش خود را در ایران ادامه می دهید؟ لاله صدیق گفت : من در ایران آدم موثر تری هستم