اوزیل و ملکه زیبایی

تلاش بازیکن آرسنال برای ازدواج با ملکه زیبایی ترکیه

آمنه جولشن و مسعود اوزیل چند سال پیش از طریق یکی از دوستان مشترک سوئدی خود در لندن با یکدیگر آشنا شدند اما جولشن تاکنون به افزایش دامنه ارتباط و دوستی خود با اوزیل ابراز تمایلی نکرده بود.