اولین بانوی بوکسور ایرانی

صحبت‌های جالب اولین بانوی بوکسور ایرانی

قطعا نام صدف خادم هم به گوش‌تان خورده است؛ تنها دختر بوکسور ایرانی که دوست دارد به افتخارات زیادی دست پیدا کند.