اونوره کاهی

خطاب به دانشجوی دختر؛

« کودکت را بده من بخوابانم » / آیا این مرد بهترین استاد دانشگاه دنیا است؟

اونوره کاهی مربی دوره‌های آموزشی است که روزهای یکشنبه عصر در دانشگاه بوآکه آشنایی با نحوه کارآفرینی را آموزش می‌دهدیک استاد ساحل عاجی از چند روز پیش حسابی در شبکه‌های اجتماعی محبوب شده است